Kainuun tykistörykmentin komentaja laittoi sivustollemme tervehdyksen kertoen rykmentin tästä päivästä. Lisävalaistusta antoivat eri henkilöiden kertomukset työstään ja palvetuksestaan rykmentissä. Nämä kirjoitukset löytyvät valikosta Kainuun Tykistörykmentti.

Kiitämme komentajaa kannustavista sanoista ja mahdollisuudesta saada monipuolinen katsaus rykmentin arkeen. Kiitämme myös kaikkia kirjoittajia näistä valaisevista kuvauksista siitä, millaista koulutustyö nykyään on ja millaisiin tavoitteisiin se pyrkii ja myös pääsee. Erikoisesti kiitämme kokelas Juho Pekolan kuvausta johtajaksi kasvamisestaan sekä luottamusta herättävästä myöteisestä asenteesta tehtäviinsä, mikä kirjoituksesta huokui.