Killan kokouksesta

Killan vuosikokous pidettiin Normek Oy:n tiloissa. Osallistujia oli lähes 20 henkeä. Kokouksen aluksi pidettiin hiljainen hetki vuoden aikana usean riveistämme poistuneen kiltaveljen Aimo Aution, Pentti Rapelin, Jalmari A Salmelan, Arvi Valmarin ja Unto Vuopalan muistolle.


458134.jpg
Kokousväki vasemmalta, Oulun alueelta Harri Hirvelä, näkymättömissä Jorma Karhumaa ja Veli Ahoranta, Ilkka Mäkelä, Sakari Rajaniemi, Erkki Hankonen, Aaro Väyrynen, Oiva Korkeamäki, Hannu Latvakoski, Kainuun paikallisosastosta kuvaa ottamassa Jaakko Rytty, Tapani Piippo ja Seppo Möller, edustaa myös Kainuun Tykistörykmenttiä, edelleen Oulusta Matti Alapiessa, Antti Jarkko, puheenjohta Raimo Nurmela, Maanpuolustusalueen Esikunnasta Markku Puustinen ja illan isäntä, sihteeri Veikko Mattila on kahvitarjoilua järjestelemässä.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Harri Hirvelä ja sihteerinä killan sihteeri Veikko Mattila.

458130.jpg

Palkitsemisia

Kokouksessa palkittiin kuntokilpailun voittaja Antti Jarkko jälleen Matin hylsy - kiertopalkinnolla, joka hänellä oli jo edellisen vuoden ajan halussaan, sekä killan jäseniä tykistön ja tykkimieskillan hyväksi tehdystä työstä. Kuvassa palkitaan Erkki Hankonen kultaisella kiltamerkkillä kiltakirjan kera.

458127.jpg

Seuraavassa kuvassa palkittiin Jorma Karhumaa ja Hannu Latvakoski Tykkimiesmitalilla.

458126.jpg

Killan puheenjohtaja ja lähes entinen johtokunta

Killan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti edelleen jo vuodesta 1992 puheenjohtajana toiminut Raimo Nurmela. Onnittelemme ja jatkuvaa tarmoa tehtävän hoitamiseen.

458138.jpg

Johtokuntaan uutena jäsenenä valittiin Kainuun paikallisosastosta Jaakko Rytty ja yhteysupseeriksi Kainuun Tykistörykmentin  suuntaan rykmentin esittämä yliluutnantti Timo Hautanen, joka tullaan kutsumaan johtokunnan kokouksiin.

Esitelmä

Kokouksen päätteeksi majuri Markku Puustinen Pohjoisen Maanpuolustusalueen Esikunnasta piti mielenkiintoisen esitelmän puolustusvoimien viimeaikaisesta kehittämisestä ja niiden tavoitteista.

Toimintasuunnitelma 2007

Kokouksessa hyväksytty killan toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle on julkaistu kohdassa Toimintasuunnitelma. Lukekaa se heti ja tehkää jo nyt alustava ilmoitus sivuston kommentointi-ominaisuudella tai sähköpostilla sihteerille mihin toimintaan, matkaan tai tilaisuuteen haluaisitte osallistua.

Se helpottaisi toiminnan varhaisempaa yksityiskohtaista suunnittelua sekä toimeen- panoa. Myöhään aloitetut valmistelut ja myöhäinen tieto osallistujien vähäisestä määrästä tahtovat usein johtaa tapahtuman viime hetken peruttamiseen. Jos osallistujien vähyyden vuoksi toiminta peruuntuu voitaisiin näin tehdä  ilmoitus siitäkin aiemmin.

Killan kokouspäätökset pöytäkirjassa ja sen liitteissä.