Kainuun Tykistörykmentin esikunnan toimistoupseerin ja yhteysupseerina kiltaan päin toimineen yliluutnantti Seppo Möllerin lähtöjuhlia vietettiin rykmentissä. Hän jää eläkkeelle 1.5.2007 alkaen. Rykmentin komentajan Tapio Huhtasen onnittelu- ja kiitospuheen jälkeen poislähtijälle ojennettiin rykmentin henkilöstön lahjat sekä virallisia huomionosoituksia. Sotilaskodin edustaja kiitteli lämpimästi Möllerin suurta avuliaisuutta muun muassa tykistöleireillä.

541715.jpg

Killan puolesta Jaakko Rytty kiitteli Seppo Mölleriä niistä erinomaisista palveluista, joita me kiltalaiset olemme häneltä ja hänen kauttaan ja väliltyksellään tykiskistörykmentiltä saaneet. Erityisesti olemme kiitollisia  hänen vetämistään monista tasokkaista matkoista ja retkistä, joille olemme osallistuneet.

541714.jpg

Hänen seuraajanaan rykmentin esikunnassa toimii yliluutnantti Timo Hautanen. Hän toimi aiemmin 2. Tuliasemapatterin ja samalla rykmentin aliupseerikoulun yksikköupseerina. Toivotamme menestystä nyt alkaviin uusiin työtehtäviin. Toivomme ja uskomme hyvän yhteistyön jatkuvan hänenkin kanssaan. Siitä on näyttönä kiitettävästi tehostunut kiltamerkkien myynti ja tätä kautta kiltatietouden leviäminen oppilaiden keskuudessa.

PS Komentajalla ja Hautasella on yllään uutta mallia oleva maastopuku.