Kainuun Tykistörykmentin vieraana

Saapuminen

KaiTR:n komentajan ja ampumaleirin johtajan everstiluutnantti Tapio Huhtasen lämpimien tervetulotoivotusten jälkeen nautimme maittavan tulolounaan.

601692.jpg
Rykmentin komentaja keskustelee Oulusta tulleen Tapio Teeriahon  kanssa. Taaimmaisissa pöydissä vasemmalta alkaen
 ruokailevat: Matti Alapiessa Oulusta ja kainuulaiset Pentti Röntynen, Matti Patjas ja Tapani Piippo.
Viimeisessä pöydässä ovat entisessä Psto/KaiPr:ssä palvellut ja sittemmin pitkäaikaisena leirialueen hoitajana toiminut
 rovaniemeläistynyt
Risto Öhman, killan puheenjohtaja Raimo Nurmela Oulusta ja kunnioitettu veteraanijäsenemme
Reino Pelttari
Torniosta. Jaakko Rytty on kuvaamassa.

Tulenjohtotoiminta

Ensimmäisenä tutustuimme tulenjohtotoimintaan Repomännikössä mainiossa tulenjohtosäässä. Kuvassa myös vierailumme isäntiä vasemmalla edessä on KaiTR:n rykmenttiupseeri majuri  Jari Ruskela ja oikealla takana kurkistaa  esikunnan toimistoupseeri yliluutnantti Timo Hautanen. Tulenjohtopaikan isäntinä vasemmalla takana tulenjohtoerotuomari kapteeni Tomi Juopperi ja tulenjohtoryhmän kouluttaja yliluutnantti Ali Vaarala?

601699.jpg

Sitten mukaan tilanteeseen.

Vihollisen tiedustelukärki on hyökkäysryhmityksessä edessä sumun takana olevan vaaran harjanteella ja oma tiedustelutulenjohto (KaiPr:sta) valmistautuu tarkistamaan ensimmäisiin tuliasemiinsa ajaneen raskaan patteriston tulen alueelle. Maalia paikannetaan...

601696.jpg

Tulikomentoa viestitetään...

601681.jpg

Välillä Oulusta kotoisin oleva ja tiedustelutulenjohtajana toiminut kokelas Jesse Juusela  Kainuun Prikaatin Tiedustelukomppaniasta kävi osoittamassa maalin myös ammuntoja seuraaville.

601874.jpg

Ensimmäisen patterin tuli on koossa...

601714.jpg

samoin toisen... ja niin tarkistusammunta jatkuu vihollisen ryhmitysalueella... Koko patteriston tuli on koossa ja tarkistuskorjaukset on määritetty...

601716.jpg

Lopuksi vaikutusammuntaa vihollisen ryhmitykseen...

601717.jpg

Vihollinen saadaan lamautettua, hyökkaysryhmitys hajautettua ja omat vasta perustetut joukot ovat saaneet viivytysvoiton ja tulikasteen.

601711.jpg

Myöhemmin vihollisen vetäymistä tiedustelleen  partion havaintoja tulen vaikutuksesta maastossa...

601689.jpg

Kantoja irti ja puita poikki...

601688.jpg

sekä ryhmitysalueen silpoutunutta metsää...

601686.jpg

Vierailimme myös taisteluosaston komentopaikkalla, tutustuimme viestijärjestelyihin ja taistelujen sekä tulenjohdon johtamistoimintaan.

Tuliasematoiminta

Seuraavana päivänä näimme tuliasatoimintaa tykkikalustolla 155 K 98. Seuraavassa kuvassa patterin päällikkö kajaanilainen upseerikokelas Jani Patjas KaiTR:n 2. Tuliasemapatterista antaa tilanneselvitystä leirin johtajalle ja vierailijoille.

Vihollisen helikopterirynnäkkö on juuri kohdistunut tulipatterin alueelle. Käsky vaihtoasemiin ryhmittymisestä on annettu, patteri on lähtenyt ajoon, päällikkö on tullut vaihtoasemiin valvomaan ryhmittymistä ja ampumavalmiiksi tuloa. Isä Matti Patjas seuraa asiantuntemuksella tilanneselostusta.

601880.jpg

Mutta eihän poika niin vähällä pääse. Tarkempi tykistöllinen syyni on tarpeen...

601704.jpg

Mutta sitten alkaa tapahtua... patterin tykit ajavat vaihtoasemaan...

602130.jpg

ja sekin vaatii tykistön tarkkuutta...

601674.jpg

Patteri alkaa tulla ampumavalmiiksi...

601890.jpg

ja ollaan pian valmiina tulenaloitukseen... mutta sitä ennen ylimääräisten on poistuttava...

601882.jpg

Patteriston komentopaikalla tutustuimme tuliyksikön uusiin viestijärjestelyihin ja tulitoiminnan johtamiseen sekä sääasemalla käydessämme sään luotaamiseen.

Iltakahvilla komentajan luona

Halusimme juhlistaa leirivierailuamme ja saamaamme kahvikutsua komentajan luo kuvauttamalla itsemme Jari Ruskelalla kunniakkaan 76 K 02:n, meille tutuimman leiriharjoitustykkimme vieressä.

601708.jpg

Tervehdyssanojen jälkeen kahvit maistuivat ja juttu luisti. Killan puheenjohtaja luovutti rykmentin komentajalle kiitokseksi killan kustantaman kirjan Tornio 1944 omistuskirjoituksella kaikkien vieraiden allekirjoitamana.

601907.jpg

Veteteraanin muistoja

Kunnioitettu vateraanijäsenemme Reino Pelttari Torniosta, I/KTR 16:n 3. Tulipatterin laskija kertoi kokemuksistaan tositoimissa Uhtuan, Karjalan kannaksen ja Lapinsodan taisteluissa. I/KTR 16 oli jatkosodassa 3.Divisioonan tykistöä, jonka perinteitä kilta vaalii. Samaan tykistöön kuului myös Raskaspatteristo 16, joka on II/PohmTR:n edeltäjäjoukkoja.

Pelttari osallistui myös Tornion valtaustaisteluihin kotinsa lähellä ja kertoo tässä nykyisistä yhteyksistään vastapuolen eli saksalaisjoukkojen johtajaan. Rykmentin komentaja samalla tutustuu hänen kokoamaansa kirjaseen osapuolten yhteisestä tapaamisesta ja taistelupaikkoihin tutustumisesta Torniossa.

Reino Pelttari on killan Tornion paikallisosaston johtaja ja puuhamies. Hän muun muassa johti killan alkuun paneman Lapinsodan tykistömuistomerkin pystytystä Tornion Perkkiössä ja on usein esitellyt kiltalaisille Tornion taisteluja. Lisää tietoa näistä asioista on saatavilla killan 25-vuotis historiikissa.

601682.jpg

Kiitokset

Suuret kiitokset Kainuun Tykistörykmentille, komentajalle, koko henkilöstölle sekä varusmiehille mieliinpainuvasta vierailusta ja tilaisuudesta kokea tämä suuremmoinen tykistöllinen leirielämys. Vakuutuimme jälleen kerran nykyisten maanpuolustajiemme saamasta erinomaisesta koulutuksesta ja heidän tykistöllisten taitojensa hyvästä kehittymisestä.