Sotahistoriallinen retki Rukajärvelle 14.8.-17.8.2008

Vielä olisi mahdollisuus ilmoittautua retkelle! Lisäys 18.6.2008.
Lähtö aikaistunut päivää aikaisemmaksi. Matka alkaa KaiTR:n edestä klo 8.00 ja mukaan voi liittyä myös Kuhmosta! Matkan hinta noin 160 €. Tiedustele tarkemmin matkan ohjelma!

Kainuun Tykistörykmentti järjestää retken ja killan jäseniä on kutsuttu mukaan. Retken johtajana toimii Seppo Möller ja toisena oppaana Heikki Pitäjämäki. "Sitovat" ennakkoilmoittautumiset jo tulevan loka-marraskuun aikana ylil Timo Hautaselle Kainuun Tykistörykmentin esikuntaan. Puhelin 1816403, sähköposti kaitr.kaipr@mil.fi.

Alustava ohjelma
15.8. 2008 Matka kostamukseen ja majoittuminen Hotelli Fregatan mökeissä.
16.8. 2008 Retki Rukajärvelle Tykistömäkeen ja Kotiniemi tukikohtaan. Paluu Fregataan.
17.8. 2008 Tutustuminen Kostamukseen ja kotimatka.

Kiltalaiset innolla mukaan!