Killan uudet Facebook -sivut löytyvät nyt osoitteesta:

https://www.facebook.com/tykkimieskilta?fref=ts

Käy tutustumassa!