POHJOIS-SUOMEN TYKKIMIESKILTA RY

 

LIITY KILLAN JÄSENEKSI -
TULE MUKAAN HARRASTUKSEEN, JOLLA ON TARKOITUS
 
Kiltamme on
  • vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö
  • epäsuorantulen ja tykistön aselajikilta
Kutsumme jäseniksemme
  • alueellamme aselajimme joukoissa palvelevia tai palvelleita
  • täällä varusmies- tai reservikoulutuksensa saaneita tykki- ja heitinmiehiä
  • muita alueellamme asuvia aselajiimme kuuluvia
  • vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja toimintaamme tukevia henkilöitä.
Pyrimme näin kokoamaan epäsuorantulen ja tykistön aselajiin kuuluvat, rehdin aselajihengen elähdyttämät ja toimintaamme tukevat henkilöt yhteen yhteisen maanpuolustusharrastuksen pariin.

Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksun maksaminen tukee tätä vapaaehtoista maanpuolustustyötä sekä varusmiesten huomioimis- ja palkitsemistoimintaamme. Näin pyrimme turvaamaan nuoremman polven kiinnostuksen jatkamaan työtä jälkeemme.

Jäsenyys killassa antaa Sinulle tunteen kuulumisesta oikeaan joukkoon ja pääset toimimaan yhdessä toisten samanhenkisten kanssa. Se luo Sinulle linkin entiseen palveluspaikaasi tai muihin alueemme epäsuorantulen ja tykistön joukkoihin sekä mahdollistaa joukoissa ja leireillä vieraillessamme nähdä miten nyt palveluksessa olevat suoriutuvat tehtävissään.

Katso muut jäsenyysedut jäljempää, tutustu toimintaamme ja vaalimiimme perinteisiin tällä sivustolla ja tule mukaan kiltatyöhön.
 
Jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa.
 

Killan jäsenyyden lisäksi saat Maanpuolustuskiltojen liiton Maanpuolustaja lehden sekä kokeatasoisen epäsuorantulen ja tykkimiesten oman lehden, Tykkimiehet ry:n julkaiseman Tulikomentoja lehden. Se sisältää ajankohtaista ja viimeisintä tietoa tykistöstä, epäsuorasta tulesta ja tulenkäytön kehityksestä meillä ja maailmalla. Siinä kerrotaan myös keskitetysti koko maan tykistöjoukkojen ja kiltojen toiminnasta ja tapahtumista.

Lisätietoja puheenjohtaja Raimo Nurmela puh. 0400233447