459261.jpgOULUN ILMATORJUNTAPATTERISTO JA KILTA

Lähteet:
Puolustusvoimien nettisivut viimeinen kappale
Killan 25-vuotishistoriikki

Oulun Ilmatorjuntapatteristo Oulussa

Sodan jälkeisen ajan Tampereen läheisyydessä toimi patteristo, joka nimettiin 1957 Tampereen Ilmatorjuntapatteristoksi. Tämä patteristo siirrettiin edelleen Ouluun vuonna 1980 ja nimi vaihtui samalla Oulun Ilmatorjuntapatteristoksi. Edelleen vuonna 1989 tämän patteriston matka jatkui Rovaniemelle liittyäkseen Rovaniemen Ilmatorjuntapatteriston kanssa yhdeksi joukko-osastoksi ja näin syntyi Lapin Ilmatorjuntarykmentti.

Pohjanmaan Tykistörykmentin siirto Oulusta Sodankylään Jääkäriprikaatin  tykistöksi, PohmTR / JPr, alkoi 15. 9. 1981. Rykmentin pääosat siirtyivät kesällä 1982 ja se luovutti Oulun kasarmialueesta vastuun sekä esikuntapatterin virkoineen ja toimineen 1. 4. 1982 Oulun Ilmatorjuntapatteristolle.

Lähde: Ilmatorjuntaupseeri-lehti nettisivut

Tampereen Ilmatorjuntapatteriston siirto Vatialasta Ouluun vuonna 1980 ei kuitenkaan sujunut kovin hyvin. Siirtopäätöksen selvittyä lähes kaikki patteriston toimiupseerit pyrkivät hakeutumaan Tampereen seudulle sotilaspiireihin, varikoille tai ilmavoimiin.

Siviilityöntekijöitä siirtyi vain jokunen. Patteriston keskijohdosta, kapteeneista ja majureista siirtyi Ouluun vain muutama, jotka hekin muutaman vuoden palveluksen jälkeen palasivat lähemmäs Tamperetta. Oulun Ilmatorjuntapatteristo sai täydennystä Oulusta Sodankylään siirretystä Pohjanmaan Tykistörykmentistä, jonka toimiupseeristoa ja keskijohtoa hakeutui Patteristoon.

"Paikkaa vaihda!" toteutui, kun lippu, kalusto, komentaja ja muutama nuorempi poikamiesupseeri oli siirtynyt ja avoimet paikat täytetty kenttätykkimiehillä. Tykistö kuin tykistö! Pari vuotta siirron jälkeen voitiin todeta, että Tampereen Ilmatorjuntapatteristossa ollut osaaminen oli poissa. Muutaman vuoden kuluttua patteristo siirrettiin edelleen Rovaniemelle, jolloin muodostettiin Lapin Ilmatorjuntarykmentti. Onnistunut siirto??

Killan ja Oulun Ilmatorjuntapatteriston yhteistoiminta

Pohjanmaan Tykistörykmentin siirryttyä Oulusta Sodankylään kilta neuvotteli virallisesti ja epävirallisesti Oulun Ilmatorjuntapatteriston kanssa yhteistyöstä, lähinnä tukitoimista. Kilta uudisti sääntöjään. Sen seurauksena ilmatorjuntamiehet saattoivat liittyä yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi. Ilmatorjuntapatteristo puolestaan sitoutui antamaan killalle samankaltaisen henkisen ja aineellisen tuen, mitä rykmentti oli siihen asti pitänyt velvollisuutenaan.

Siitä alkaen kilta on muodostanut kenttätykistökiltojen perheessä sen modernin poikkeuksen, että jäseniksi hyväksytään Ilmatorjuntapatteristossa tai sen edeltäjä- ja perinnejoukko-osastoissa palvelleet henkilöt.

Vuosina 1982 - 1989 Oulun Ilmatorjuntapatteriston ja killan yhteistyö muodostui melko tiiviiksi. Se syntyi luonnostaan  Pohjanmaan Tykistörykmentin
entisen oululaisen henkilöstön lukuisan ilmatorjuntapatteristoon siirtymisen vuoksi. Varuskunnan avoimien ovien päivien järjestelyistä vastasi ilmatorjuntapatteristo, kilta vieraili usein Lohtajan it-ampumaleireillä ja ilmatorjuntapatteriston varusmiehiä palkittiin killan lahjoilla.

Oulun Ilmatorjurtapatteriston siirryttyä Rovaniemelle yhteistyö hiljalleen hiipui, mutta Oulun sekä kt/it-eläkeläiset että it-reserviläiset jäivät killan aktiivisiksi jäseniksi. Muun muassa Oulun yliopiston rehtori Lauri Lajunen on ollut killan puheenjohtaja sekä pitkäaikainen johtokunnan jäsen ja on sitä edelleenkin. Veikko Mattila on toiminut killan sihteerinä aina vuodesta 1988 lähtien.