PAIKALLISOSASTON PERINTEET JA - TOIMINTA 2009

 • Paikallisosaston perinteet alkavat Pohjois-Suomen Tykkimieskillan Kainuun paikallisosaston perustamisesta 6.5.1994.
 • Alussa luodaan lyhyt katsaus myös pääkiltamme perinteeseen ja toimintaympäristön muutoksiin.
Pohjanmaan Tykistörykmentin kilta>joukko-osastokilta  9.2.1964
 • Perustettiin aselajiperinteiden vaalimiseksi ja yhteyden pitämiseksi Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin tykistöreserveihin. Kotipaikka Oulu.
Pohjois-Pohjanmaan Tykkimieskilta ry > maakunnallinen kilta 1974
 • Nimenvaihto ja uusi rooli maakunnallisena kiltana alkoi.
 • Tampereen Ilmatorjuntapatteristo siirtyi Ouluun Oulun Ilmatorjuntapatteristoksi 1980
 • Pohjanmaan Tykistörykmentti siirtyi Sodankylään 15.7.1982
 • Tukeutuminen Oulun Ilmatorjuntapatteristoon alkoi, it-miehet jäseniksi.
 • Paikallisosastot perustettiin Kemiin, Rovaniemelle ja Nivalaan 1978-1979
Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry > koko sotilasläänin alueen kilta 1984
 • Nykyiset säännöt ja uusi käyttöön otettu nimi vahvistettiin 1988
 • Oulun Ilmatorjuntapatteristo muutti Rovaniemelle Lapin Ilmatorjuntarykmenttiin 1989
 • Kilta jäi Ouluun ilman tykistöjoukkoja. Kt-, it-, ja rt-miehet kutsuttiin jäseniksi.
 • Kainuun Prikaatin Patteristosta muodostettiin Kainuun Tykistörykmentti 1.1.1990
 • Pohjois-Karjalan Patteristo lakkautettiin ja sen henkilöstöä siirtyi Kainuun Tykistörykmenttiin 1990
 • Pohjois-Suomen Sotilasläänistä tehtiin Pohjoinen maanpuolustusalue 1.1.1993
 • Koulutusjärjestelynä kranaatinheitinkomppania liitettiin Kainuun Tykistörykmenttiin 1994

Pohjois-Suomen Tykkimieskillan Kainuun paikallisosasto perustettiin 6.5.1994

 • Kainuun Tykistörykmentin perinteet vahvistettiin 6.5.1994
 • Pohjanmaan Tykistörykmentti lakkautettiin Sodankylässä ja sen henkilöstöä siirtyi Kainuun Tykistörykmenttiin 1.10.1998.
 • Maavoimat alloitti omana puolustushaaranaan ja Pohjoisesta Maanpuolustusalueesta tuli jälleen Pohjois-Suomen Sotilaslääni 1.1.2008.

Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta >Itsenäinen epäsuorantulen maakunnallinen joukkoyksikkö- ja aselajikilta

 • Perustettiin 1.6. 2008 ja käytännön valmistelutoimet aloitettiin syksyllä 2008.
 • Pohjois-Suomen Tykkimieskillan Kainuun paikallisosasto lakkautui 2008.
 • Toimintamme virallisesti itsenäisenä kiltana alkoi 1.1.2009
 • Meidät on 11.11.2008 hyväksytty Tykkimiehet ry:n yhteisöjäseneksi alkaen 1.1.2009
 • Rekisteröidyn yhdistyksen perustamiskokous ja ensimmäinen vuosikokous on Sotilaskodissa 6.3.2009

Paikallisosastona omaksutut arvojamme ja toimintamuotomme jatkuvat myös omana kiltana toimiessamme

Määrittelemme itsemme vapaaehtoiseksi maanpuolustusjärjestöksi ja  epäsuorantulen ja tykistön maakunnalliseksi joukkoyksikkö- ja aselajikillaksi. Kotipaikka on Kajaani ja toiminta-alueena Kainuu sekä sen ympäristö kauempaakin.  Kutsumme jäseniksemme Kainuun Tykistörykmentissä tai sitä edeltäneessä patteristossa ja heittimistössä palvelleita ja palvelevaa henkilökuntaa, varusmiehiä sekä reserviläisiä asuvatpa he missäpäin maata tahansa. Myös kaikki alueellamme asuvat epäsuorantulen sekä toimintaamme tukemaan halukkaat henkilöt ovat tervetulleita jäseniksemme. Tärkeimpänä yhteistyöjoukkona pidämme Kainuun Tykistörykmenttiä. Haluamme toimia  yhdyssiteenä jäsenistömme ja alueemme tykistö- ja heittimistöreservien keskuudessa Kainuun Tykistörykmentin suuntaan. Vaalimme keskuudessamme rehtiä tykki- ja heitinmieshenkeä. Kunnioittamme Kainuun Tykistörykmentille vahvistettuja perinteitä eli talvisodan Kainuun ja jatkosodan Rukajärven suunnan 14.Divisioonan taisteluiden tykistön ja kranaatinheittimistön kunniakkaita perinteitä, rykmentin lippua ja perinnepäivää 17.6. Pyrimme vaalimaan, keräämään ja säilyttämään tietoa rykmentin edeltäjä- ja perinnejoukoista. Osallistumme kiitollisina Kainuun Tykistörykmentin eri tapahtumiin, toimintaan ja ampumaleireille. Esittelemme mielellämme kiltaa rykmentin varusmiehille ja reserviläisille eri tilaisuuksissa. Haluamme luovuttaa kotiuttamistilaisuuksissa rykmentinkomentajan myöntämille, esimerkillisesti palvelleille tykki- ja heitinmiehille heidän palkitsemiseensa soveltuvia lahjoja. Teemme ja osallistumme muiden järjestämille retkille viime sotiemme taistelupaikoille myös rajan taakse sekä muille vastaaville retkille. Järjestämme kilta- ja saunailtoja sekä esitelmä- ja juhlatilaisuuksia. Haluamme tehdä yhteistyötä entisen pääkiltamme, muiden kiltojen ja maanpuolustusyhteisöjen kanssa. Ylläpidämme killan verkkosivuja osoitteessa www.kaithkilta.vuodatus.net, jossa kerromme toiminnastamme ja vaalimistamme perinteistä.