214095.jpgKAINUUN PAIKALISOSASTO
Toimintasuunnitelma 2008

Tähän päivitetään alla olevassa kokouksessa tehty suunnitelma myöhemmin

POHJOIS-SUOMEN TYKKIMIESKILTA
Kainuun paikallisosasto
Johtoryhmä


ASIALISTA  4.12.2007

Tiedotusasioita

 -Kotisivuilla 3874 käyntikertaa, 10 uutta jäsentä
 -Killan itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Oulussa
 -Itsenäisen Suomen ensimmäiset tykinlaukaukset 90-vuotta 3.2.2008
 -Killan vuosikokous 7.3.2008 klo 18.00 Normek Oy:n tiloissa.
 -Sääntöjen uudistaminen
 -Jäsenrekisteri

Paikallisosaston tulevaa toimintaa

 -Tiedotustoiminta kotisivuilla ja sähköpostilla

 -Jäsenhankinta ja killan esittely (perinnehuoneessa)

 -Killan esittely alokkaille
 
 -Pinssien myynti

 -Killan puukkojen jako palkituille
 
 -Kirjamyynti

 -Osallistuminen KaiTR:n Rukajärven retkelle ja muu yhteistoiminta

 -Yhteistoiminta Kuhmon reserviupseerien kanssa

 -Muu toiminta


Toimintasuunnitelma 2007, luonnos

Tapani Piippo ja Seppo Möller ottakaapa kantaa ja tehkää ehdotuksia sähköpostiini.

Tykistörykmentin esikuntaan yhteysupseerin tiedustelu 1.5.2007 eläkkeelle jäävän Seppo Möllerin tilalle.Seuraajaksi on ilmoitettu yliluutnantti Timo Hautanen.

Vuoden alkuun mennessä tehdään killan ja samalla myös paikallisosaston kotisivut valmiiksi osoitteeseen: www.pstkmkilta.vuodatus.net. Sivut toimivat jo nyt.

Jatketaan sivujen päivittämistä Pohjamaan Tykistörykmentin ja muiden koko killan Pohjois-Suomalaisten perinteiden osalta. Päivitykset tehty 15.3.2007.
Erityisesti pyritään pitämään sivut ajankohtaisina, tuoreina ja kiinnostavina. Uutisoidaan kaikesta  toiminnasta, jossa olemme mukana. Tehdään paljon henkilökuvia kuvin ja sanoin.

Se merkitsee samalla huomattavaa uutisointia yhteistyöjoukostamme Kainuun Tykistörykmentistä. Kerrotaan sivuilla kaikista tilaisuuksista, johon saamme kutsun, erityisesti on kerrottava jatkuvasti varusmiehistä sanoin ja kuvin. Se lisää heidän kiinnostustaan sivuillemme ja mahdollisesti edesauttaa jäsenhankintaamme.

Laaditaan esite killasta ja sen kotisivuista Kainuun Tykistörykmentin yksiköiden ilmoitustauluille. Komentaja oli aloitteellinen tässä asiassa ja oheisen mallin julisteet on jo asetettu.
340110.jpg

Alokkaiden tulojuhliin kutsuttaessa pidetään oheisen sisältöinen puhe jonkun kiltalaisen toimesta:

"HYVÄT PALVELUKSEEN SAAPUNEET ALOKKAAT

Tuon tervehdykseni Pohjois-Suomen Tykkimieskillalta ja sen Kainuun paikallisosastolta.

len Xxxxxx Xxxxxx, paikallisosaston Xxxxxxxxxxxxx.

Kiltamme on vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö sekä epäsuorantulen ja tykistön aselajikilta. Toimintamme keskittyy pääosin varuspalveluksenne jälkeiseen reserviaikaan.

Yhteistyöjoukkomme on Kainuun Tykistörykmentti eli sama joukko, jossa te nyt palvelette.

Pyrimme toimimaan yhdyssiteenä alueemme tykki- ja heitinreservien keskuudessa sekä näistä reserveistä killan ja Kainuun  Tykistörykmentin suuntaan.

Kutsumme jäseniksemme rykmentissä palvelevia tai palvelleita sekä muita alueellamme asuvia, taikka täällä koulutuksensa saaneita tykistön ja kranaatinheittimistön reserviläisiä.

Vaalimme rehtiä tykki- ja  heitinmieshenkeä ja kunnioitamme aselajimme kunniakkaita ja jaloja perinteitä.

Siksi meille on erityisen arvokkaita myös yhteistyöjoukkomme Kainuun Tykistörykmentin perinteet, joista teille juuri äsken kerrottiin.

Yhteistyö rykmentin kanssa on merkinnyt meille kiltalaisille usein kutsuja ja tilaisuuksia osallistua rykmentin tapahtumiin toimintaan, retkille ja ampumaleireille.

Nämä tilaisuudet olemme kiitollisina ottaneet vastaan ja meistä on ollut kiinnostavaa seurata nykyisen tykki- ja heitinmiespolven reipasta ja osaavaa toimintaa, johon saatte täällä hyvän koulutuksen.

Haluamme myös palkita näkemästämme teitä. Kotiuttamistilaisuuksissa luovutamme muutamille esimerkillisesti palvelleille kiltapuukkomme.

Tutustukaa tarkemmin vaalimiimme perinteisiin sekä toimintaamme kotisivuillamme. Yksikkönne ilmoitustauluilla on julisteemme, jossa kotisivujemme osoite on. Sivut löytää myös Cooglen hauilla: pohjois-suomen tykkimieskilta tai lyhyemmin pskilta.

Pyrimme pitämään sivumme ajankohtaisina ja myös teitä kiinnostavina. Siellä on muun muassa kuvakertomuksia kotiutuneiden palkitsemisista ja tulojuhlista. Näistäkin tulojuhlista kerromme heti sivuillamme ja pyrimme kertomaan kaikista muistakin vierailuistamme rykmentissä.

Onnittelen teitä, että olette päässeet palvelemaan hyvään joukkoon, Kainuun Tykistörykmenttiin."

Pidetään esittelyjä killasta ja jäseneksi liittymisestä kotiutuville varusmiehille, aliupseerikoulun oppilaille esimerkiksi retkillä Suomusalmen ja Kuhmon taistelu- paikoille sekä mahdollisesti kertausharjoitusten reserviläisille. Jaetaan kiinnostuneille reserviläisille oheinen kiltakorti yhteydenottoja varten.

340197.jpg
Ohessa mallikortin molempien puolien luonnos. Tulostettuna kortti on huomattavasti tarkempi.


Tiedotetaan kainuulaisille tykki- ja krh-reserveille sekä eläkkeellä olevalle henkilöstölle paikallisosaston ja killan kotisivuista sekä siitä, että tiedottaminen tapahtumista jäsenille tehdään kotisivujen kautta tai sähköpostilla. Kilta tiedottanee koko killalle kotisivuista.

Pyritään hankkimaan uusia jäseniä killalle, myös rykmentin henkilökunnasta.

Osallistutaan Pohjois-Suomen Tykkimieskillan vuosikokoukseen helmikuussa, Jaakko Rytty, Tapani Piippo ja Seppo Möller.

Killan vierailu kenttätykistön kevätleirillä Rovajärvellä, alustavat kaavailut vierailusta esitti rykmentin komentaja.

Mahdollisesti paikallisosaston järjestämä kilta-ilta kiltalaisille ja rykmenttiläisille alkukesästä Melaluhdassa. Valittaneen paikallisosastolle uusi puheenjohtaja ja suunnitellaan paikallisosaston toimintaa tuleviksi vuosiksi.

Tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa ja osallistutaan killan ja rykmentin järjestämiin tai muihin tapahtumiin kutsun saatuamme.

Jaakko Rytty