214099.jpgPOHJOIS-SUOMEN TYKKIMIESKILTA RY
Kotipaikka Oulu


Kiltamme on vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö.

Olemme koko Pohjois-Suomen alueella toimiva epäsuorantulen ja tykistön aselajikilta ja kuulumme yhteisöjäsenenä Tykkimiehet ry:hyn.

Kuulumme maanpuolustuskiltojen liittoon (ry) ja sen Oulun Läänin kiltapiiriin (ry).

Jäseniksi kutsumme alueemme epäsuorantulen ja tykistön joukoissa palvelevia tai palvelleita ja alueella asuvia tai täällä koulutuksen saaneita kt-, it-, rt- ja krh-reserviläisiä.

Kiltamme pyrkii toimimaan yhdyssiteenä näiden reservien keskuudessa sekä alueella toimivien epäsuorantulen ja tykistön joukkojen suuntaan. Tärkein yhteistyöjoukkomme on Kainuun Tykistörykmentti.

459069.jpg
Puheenjohtaja Raimo Nurmela
Alalaanilantie 5 B 9
90500  OULU
+35885566551

459070.jpg
Sihteeri Veikko Mattila
Suvituulentie 1
90460  OULUNSALO
vm1446343.jpgmail.suomi.net
 

Johtokunnan jäsenet:

 • Jaakko Rytty 2007-2008 Kainuun paikallisosastosta
 • Matti Alapiessa 2006-2007
 • Kauko Kunnari 2007-2008
 • Oiva Korkeamäki 2006-2007
 • Veikko Mattila 2007-2008
 • Lauri Lajunen 2006-2007
 • Sakari Rajaniemi 2007-2008
 • Timo Räätäri 2006-2007

Johtokunnan varajäsenet 2007

 • Ilkka Mäkelä
 • Erkki Palomäki
 • Markku Puustinen, ja hänen siirtyessään pois Oulusta hänen seuraajansa sotilasläänin esikunnassa
 • seppo Rantakari
 • Timo Hautanen nimetiin Kainuun Tykistörykmentin yhteysupseeriksi Killan suuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella johtokunnan kokouksissa.