Killan puheenjohtaja Raimo Nurmela vieraili Kainuun Tykistörykmentissä neuvottelemassa mahdollisesta yhteistyöstä ja sen muodoista lakkautetun Pohjanmaan Tykistörykmentin perinneaineiston säilyttämisestä. Kuvassa Rykmentin komentaja evestiluutnantti Tapio Huhtanen ja uusi rykmenttiupseeri majuri Jari Ruskela. Entinen rykmenttiupseeri majuri Jukka Hannikainen on siirtynyt Kainuun Prikaatin esikuntaan. Toivotamme menestystä uusissa tehtävissä!

385693.jpg

Killalle annettiin tutustumista varten useita Oulun kasarmeilta löytyneitä Pohjanmaan Tykistörykmentin perinteitä ja sen perinnejoukkoja käsitteleviä  niteitä. Niistä saa kootusti sisältöä näille killan sivuille, kiitos!

385688.jpg

Rykmentin esikunnan toimistoupseerin yliluutnantti Seppo Möllerin jäädessä 1. 5. hyvin ansaitulle eläkkeelle puheenjohtaja kiitti häntä hyvästä yhteistyöstä ja ojensi killan kustantaman "Kiestingin motti" kirjan omistuskirjoituksella. Lukuisat on ne retket ja leirivierailut, joita hän on ollut järjestämässä ja joista me kiltalaiset olemme saaneet hänen opastuksellaan nauttia. Vielä kerran suuret kiitokset! Toivotamme hänet tietysti lämpimästi pian kiltamme ja paikallisosastomme jäseneksi.

Hänen seuraajansa on yliluutnantti Timo Hautanen ja hän toimii käytännön asioissa Sepon tapaan yhteysupseerina kiltaan päin. Uskomme hyvään yhteistyön jatkuvan hänenkin kanssaan!