KAINUUN TYKISTÖ- JA HEITTTIMISTÖKILTA TOIMINTAKERTOMUS 2005--2008
Viertokatu 19 A
87150  KAJAANI
+358445646667  
kaithkilta@gmail.com   www.kaithkilta.vuodatus.net 12.1.2009Toimintakertomus 2005--2008


Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry:n Kainuun paikallisosastosta
Kainuun Tykistö- ja Heittimistökillaksi 1.1.2009 alkaen


Kainuun Tykistörykmentin komentajan Tapio Huhtasen kutsumana leirivierailulla Rovajärvellä. Kuvassa on kuusi silloisen paikallisosaston ja nykyisen kiltamme jäsentä, seitsemäs on kuvaa ottamassa. Komentajan vasemmalla puolella ja hänestä seuraavat kolme oikealle ovat Pohjois-Suomen Tykkimieskillan edustajia.Jaakko Rytty
Johtotiimi


KAINUUN TYKISTÖ- JA HEITTTIMISTÖKILTA TOIMINTAKERTOMUS 2005--2008
Viertokatu 19 A
87150  KAJAANI
+358445646667  
kaithkilta@gmail.com   www.kaithkilta.vuodatus.net 12.1.2009Toimintakertomus 2005--2008

Sininen teksti käsittelee vuotta 2008

Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry:n Kainuun paikallisosastosta
Kainuun Tykistö- ja Heittimistökillaksi 1.1.2009 alkaen

Taustaa

Laajasti ottaen kiltamme toiminnan voidaan katsoa alkaneen Pohjois-Suomen Tykkimieskillan Kainuun paikallisosaston perustamisesta 6.5.1994. Paikallisosaston 10 vuoden alkutaipaleesta on kirjoitettu 10-vuotishistoriikki 1994--2004, joka on luettavissa verkkosivuillamme. Historiikki luovutettiin Pohjois-Suomen Tykkimieskillan 40-vuotisjuhlissa Oulussa vuonna 2004 paikallisosastomme onnitteluna pääkillalle., joka on luettavissa verkkosivuillamme. Historiikki luovutettiin Pohjois-Suomen Tykkimieskillan 40-vuotisjuhlissa Oulussa vuonna 2004 paikallisosastomme onnitteluna pääkillalle.

Koska 10-vuotishistoriikin jälkeen ei ole kirjattua tietoa sen jälkeisestä toiminnastamme, lienee paikallaan muistella tapahtumia koko tältä kuluneelta ajalta.

Johtaminen

Paikallisoasaton johtotiimissä ovat toimineet puhennjohtajana Jaakko Rytty ja jäseninä Tapani Piippo sekä Seppo Möller rykmentin esikunnassa palvessaan ja myös sieltä eläkkeelle jäätyään. Seppo Möller toimi esikunnassa työskennellessään yhteyshenkilönämme rykmenttiin  1.5.2007 saakka ja sen jälkeen tehtävää on hoitanut Timo Hautanen. Kokouksia ei yleensä pidetty, vaan asioista päätettiin tavatessa ja puhelimitse.

Lukuisiin killan vuosikokouksiin Oulussa ovat osallistuneet Jaakko Rytty ja Tapani Piippo. Viime mainitun pohjustaessa asiaa edellisessä vuosikokouksessa killan johtokuntaan viimein valittiin paikallisosaston edustajana kaudeksi 2007--2008 paikallisosaston puheenjohtaja Jaakko Rytty. Vuosikokoukseen 2007 osallistui paikallisosastosta ja rykmentistä myös Seppo Möller.

Johtiimi kokoontui 4.12.2007 Pyhän Barbaran juhlallisuuksien tauolla Kainuun tykistörykmentin perinnehuoneessa. Killan puheenjohtaja Raimo Nurmela ja sihteeri Veikko Mattila sekä Kuhmon reserviläisten puheenjohtaja Heikki Pitäjämäki olivat kokouksessa läsnä. Ajankohtaisten asioiden lisäksi tiedotettiin Rykmentin järjestämästä Rukajärven retkestä elokuussa 2008, jossa matkan johtajana on Seppo Möller. Kiltalaiset ja Kuhmon reserviläiset kutsuttiin mukaan. Kutsun saatuamme päätettiin vierailla myös Kuhmon Reserviläisten luona Jyrkänkosken Korpilinnassa mahdollisesti tuohon Rukajärven retkeen liittyen.

Kun päätös oman killan, Kainuun Tykistö- ja Heittimistökillan perustamisesta oli tehty kesäkuun alussa 2008 ja käytännön perustamistoimet oli aloitettu 29.9.2008 kutsuttiin siirtymävaiheen laajennettuun johtotiimiin Mauno Juntunen ja myöhemmin myös Kari Sutinen.

Laajennettu johtotiimi kokoontui ensimmäiseen kokoukseen varuskuntakerholle 4.12.2008 klo 13.30. Se käsitteli siihen mennessä suppean johtotiimin tekemät perustamistoimet ja päätti kutsua killan rekisteröidyn yhdistyksen perustamiskokouksen koolle 6.3.2009 klo 18.00 ja esittää sille hyväksyttäväksi killan säännöt. Virallisesti itsenäisenä kiltana toiminen alkaa 1.1.2009. Kokouksessa päätettiin myös muista tarvittavista perustamisvaiheen toimista.

Laajennettu johtotiimi on ottanut työskentelyfoorumikseen Google-dokumentit palvelun, joka mahdollistaa sujuvan työryhmätyöskentelyn. Jäsentiedotukseen käytetään verkkosivuja, ryhmäsähköpostia Skypen ryhmätekstiviestejä.

Jäsenet

Tarkkaa tietoa siitä, että kuinka paljon ja ketkä ovat tänä nelivuotiskautena olleet jäseninä, ei paikallisosastolla ole ollut. Jäsenrekisteri hoidettiin Oulussa eikä sieltä tarvittavaa tietoa aina saanut. Joku vuosi sitten killan sihteeri ilmoitti tietokoneen, jolla killan jäsenrekisteri oli, rikkoutuneen.  Joskus joiltakin jäseniltä sai vastauksia, ettei jäsenmaksulappuja ja tai Tulikomentoja-lehteä ole heille tullut. Killan vanhentuneiden sääntöjen määrittelemänä me kainuulaiset pääsimme killan jäseniksi ainoastaan hyvämaineisina Suomen kansalaisina.

Paikallisosaston saadessa viimeinkin edustajansa, Jaakko Rytyn, killan johtokuntaan kaudeksi 2007--2008, hän yritti saada kokonaisvaltaista korjausta jäsenrekisteritoimintaan sekä vanhentuneisiin sääntöihin. Pitkä matka, kainuulaisten vähäinen kiinnostus liittyä kaukana olevaan kiltaan ja se, ettei johtokunnalla ollut vielä valmiuksia toimia tilanteen edellyttämällä tavalla, johti lopulta oman killan perustamiseen Kainuuseen.

Jäsenhankinnan yhteydessä tehdyn kyselyn mukaan paikallisosastossa oli vuoden lopussa killan jäseniä tai sellaisiksi arveltuja 17. Oman killan jäsenhankinta onnistui nopeasti ja 31.12.2008 jäseniä on jo 52. Suurin osa on myös maksanut johtotiimin vuosikokoulselle esittämän vuoden 2009 jäsenmaksun 20 €. On syytä antaa suuret kiitokset innokkaasta mukaan lähdöstä jäseniksi liittyneille. Samoin siitä, että rykmentin väki ja kranaatinheitinmiehet ovat tulleet jäseniksi.

Oman killan jäsenrekisteri pidetään nyt Google-dokumentit palvelun taulukko-ohjelmassa ja pääsy sen tietoihin voidaan antaa kaikille niitä tarvitseville killan johtohenkilöille.

Tiedottaminen

Jakson alkuvuosina tiedottaminen hoidettiin entiseen tapaan puheenjohtajan soitellessa puhelimella jäsenille ja muillekin tykistöläisille tai asioista kiinnostuneille. Myöhemmin eli 15.10.2006 alkaen tiedotettiin myös pääkillan ja 25.6.2008 alkaen oman killan verkkosivuilla.

-Pohjois-Suomen Tykkimieskillan verkkosivut www.pstkmkilta.vuodatus.netJaakko Rytty alkoi vuoden 2006 alussa tutkimaan ja opiskelemaan html- ja css-koodausta verkkosivujen saamiseksi nettiin sekä eri vaihtoehtoja internetin tarjoamista ilmaisista palveluista sivujen pitämiseksi. Hän perusti ensin alkuvuodesta koekäyttöön Kainuun paikallisosaston kotisivut Vuodatus.nettiin. Se kun osoittautui palveluista vapaammin ja parhaimmin muokattaviksi. Sen jälkeen hän tarjosi sivuja muutettavaksi koko Pohjois-Suomen Tykkimieskillan kotisivuiksi. Valmiina koko killan sivut olivat 15.10.2006 ja vuoden 2008 loppuun mennessä sivuilla oli 9250 käyntikertaa.

Sivuston oli tarkoitus toimia killan tiedotuskanavana, mutta sivuston pitäjän ollessa kaukana pääkillan toiminnasta, ei ajankohtainen etukäteistiedotus kaikilta osin onnistunut. Tapahtumista jälkikäteen tehdyt jutut runsain valokuvin saatiin sivustolle lähinnä sivuston pitäjän käydessä rykmentin ja killan eri tapahtumissa. Muun muassa killan kokouksissa, rykmentin alokkaiden tulojuhlissa, kotiuttamistilaisuuksissa, perinnepäivillä, Pyhän Barbaran juhlissa ja leirivierailuilla.

Sivustoa käytettiin myös jäsenhankintaan ja toistakymmentä jäsentä ilmoittautui jäseneksi sen kautta. Killan jäsenten erityisesti Reijo Kiiran lähettämien kuvien ja kertomusten pohjalta tehtiin monta juttua sivustolle.

Sivuilta löytyvät myös killan vaalimien Pohjanmaan Tykistörykmentin ja sen edeltäjäjoukkojen perinteet, killan 25-vuotishistoriikki, tietoja tykistöaselajin perinteistä ja muuta kiltaan ja Rykmentiin liittyvää tietoutta. Jaakko Rytty kävi 6.12.2007 kuvaamassa myös killan perinteeksi muodostuneesta itsenäisyyspäivän (ja puolustusvoimien lippupäivän) kunnialaukausten ampumisesta Oulun linnasaaressa.

Sivuilla löytyvät vastaavat tiedot Kainuun paikallisosastosta, 10-vuotishitoriikki 1994--2004, paikallisosaston vaalimien Kainuun Tykistörykmentin ja sen edeltäjä- ja perinnejoukkojen tietoutta. Erityisti kerrotaan talvisodan Kainuun ja jatkosodan Rukajärven suunnan 14.Divisioonan epäsuorantulen joukkojen kunniakkaista perinteistä.

Viimeaikoina pääkillan sivusto on toiminut perinteisenä kotisivustona ilman ajankohtaisia uutisia ja nyt sille etsitään Pohjois-Suomen Tykkimieskillassa ylläpitäjää.

-Kainuun Tykistö- ja Heittimistökillan omat verkkosivut www.kaithkilta.vuodatus.net

Oman killan perustamistarpeen käydessä ilmeiseksi ja johtotiimin tehtyä siitä päätöksen 1.6.2008 Jaakko Rytty valmisteli uudelle omalle killalle verkkosivut. Ne avattiin 25.6.2008 ja käyntikerrat vuoden loppuun mennessä ylittivät700 käyntiä.

Kainuun paikakallisosastoa, Kainuun Tykistörykmenttiä ja näiden keskinäistä yhteistyötä sekä yhteisesti vaalimiemme perinteitä koskevat asiat kopioitiin Pohjois-Suomen Tykkimieskillan sivuilta omille sivuillemme. Pieni osa rykmentin ja paikallisosaston aineistosta odottaa vielä siirtoa.

Sivustoa on käytetty ja käytetään siirtymävaiheen toimien tiedottamiseen ja niiden on tarkoitus toimia jatkossakin yhtenä linkkinä killan tiedottamisessa.

Yhteistoimintaa Kainuun Tykistörykmentin kanssa

Kymmenvuotishistoriikista puuttu maininta että killan 40-vuotisjuhliin syksyllä 2004 osallistuivat rykmentistä Seppo Möller sekä rykmenttiupseeri majuri Jukka Hannikainen.

Puolangan suunnalla oli Kainuun Prikaatin sotaharjoitus "Kärppä 2005". Harjoituksen johdon ja rykmentin komentajan otettua yhteyttä Tapani Piippoon kunta kutsui heidät kuntavierailulle Paljakkaan 15.6.2005. Hän toimi myös kunnan puolesta vierailun isäntänä ja luovutti evestiluutnantti Juha Putkoselle Puolangan kunnan viirin. Prikaatin komentajan olessa kuitenkin poissa tilaisuudesta hän luovutti eversti Seppo Toivaselle samanlaisen viirin tämän läksiäisissä Kajaanissa.

Jakson alkuvuodet päätoimintaamme on ollut killan ja paikallisosaston  esittelyt alokkaille sekä rykmentin kotiutuvien palkitsemiset vuoden aikana neljässä kotiutustilaisuudessa yhteensä 10 kiltapuukolla. Olemme kiitollisina kutsuttaessa osallistuneet lukuisiin rykmentin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, muun muassa rykmentin alokkaiden tulojuhliin kiltaa esitellen, kotiuttamistilaisuuksiin kiltapuukkoja jakaen, perinnepäiville, Pyhän Barbaran juhliin ja ampumaleireille.

Viimeisen vuoden aikana alokkaiden tulojuhliin ei ole edustajaamme kutsuttu. Varusmiehiä koskeviin tilaisuuksiin on osallistunut Jaakko Rytty ja kerran myös Seppo Möller eläkkeelle jäätyään.

Puheenjoihtajan toivomuksesta vuoden 2007 alussa rykmentin komentaja, yksikönpäällikkö, naisupseeri, kouluttaja ja varusmiesjohtaja lähettivät mielenkiintoiset tervehdyksensä killan sivustolle ja kertoivat työstään rykmentissä. Mielenkiintoista luettavaa vieläkin sivustollamme.

Saimme myös kutsun rykmentin perinnehuoneen avajaisiin 4.5.2007. Kaluston kokosi ja näyttelyn rakensi viimeisinä palvelustöinään Seppo Möller. Hän oli avajaisissa leikkaamassa oven sulkenutta nauhaa prikaatinkomentajan kanssa, vaikka oli jo silloin reservissä.

Järjestimme pääkillan ja paikallisosaston esittelytaulun ja jäsenilmoituslomakkeita perinnehuoneeseen.

Toimiessaan rykmentin esikunnan toimistoupseerina Seppo Möller järjesti useita kiltamerkkien myyntejä rykmentin aliupseerioppilaille. Pieni osa tuotosta meni oppilaskunnalle ja rykmentin henkilökuntayhdistykselle. Timo Hautanen on on myös järjestänyt vuonna 2007 killalle varsin tuottoisan merkkimyynnin, josta killan tilille tilitettiin 245 €. Hänen vuoden 2008 myynnin tilityksensä 80 merkistä killalle oli 240 €. Kiitos!

Olemme vierailleet rykmentin Vuosangan ampumaleirillä everstiluutnantti Juha Putkosen komentajakaudella kahdesti  sekä everstiluutnantti Tapio Huhtasen kutsumana Rovajärven ampumaleirillä 19.-20.5.2007. Rovajärven vierailuun osallistui killasta oululaisia 4 ja paikallisosastolaisia 5. Saimme nähdä osaavaa tykistötoimintaa myös yhden jäsenemme nuoremman polven tykkimiehen tulipatterin päällikkönä toimiessa.

Jaakko Rytty sai tilaisuuden vierailla Seppo Möllerin järjestelemänä Raketinheitinpatterin kertausharjoitusleirillä Vuosangassa 29--30.10.2008. Hän kuvasi siellä killan verkkosivuille 7 minuutin videon "Raketinheitinpatteri tulitukena". Perustettua uutta kiltaa esiteltiin reserviläisille. Heistä saatiin kaksi reserviläistä jäseniksi.

Olemme saaneet kutsut komentajien vaihtoparaateihin ja viime vuosina on useita jäseniämme osallistunut säännöllisesti juhlaville rykmentin perinnepäiville sekä Pyhän Barbaran juhliin.

Seppo Möllerin johtamalle rykmentin retkelle Rukajärvelle 14.--16.8.2008 osallistui rykmentistä ainoastaan komentaja rouvineen, paikallisosastolaisia 5 ja kuhmon reserviläisiä 5 henkeä. Perillä odotti yllätyksiä, asfalttitien leikkaus halkoi tykistömäen ja Kotiniemi tutkikohdan lähelle ei päässyt autolla, koska rautatie katkaisi tien. Taisteluosaston komentopaikan asemat ja korsut Ontajoen sillan läheisyydessä sekä matkalla Kotiniemeen kyllä onnistuneesti kuvattiin. Jotkut jopa kävivät Kotiniemessä asti.

Viimeisen kerran edustajamme osallistui Pohjois-Suomen Tykkimieskillan  edustana kotiuttamistilaisuuteen 31.12.2008.

Yhteistyö on ollut antoisaa ja vierailut mieliin painuvia. Suurimmasta osasta näitä tapahtumia julkaistiin valokuvakertomukset pääkillan ja tai omilla verkkosivuillamme sivuston pitäjän toimesta ja ne on edelleen siellä luettavissa ja katsottavissa.

Muu toiminta

Tapani Piippo on järjestänyt vuosittain jo perinteeksi muodostuneet retket rajantakaisille viime sotiemme taistelupaikaoille ja muualle Venäjälle. Retkille on usein osallistunut myös joku killasta ja paikallisosastosta.

Paikallisosastolaisia oli 4 ja Kuhmon reserviläisiä 8 Tykistömuseoretkellä 17. - 19. 8. 2007 Häneenlinnassa. Tulomatkalla tutustuttiin myös Tuurin kyläkauppaan. Matkan johtajana toimi Seppö Möller.

Killan ja paikallisosaston vierailu 13.-14.8.2008. Kuhmon Reserviläisten Jyrkänkosken Korpilinnassa kutistui ainoastaan kolmeen henkeen paikallisosastosta. Seppo Möller luovutti isännille omistustarralla varustetun Kiestingin motti kirjan.

Seppo Möller on toiminut aktiivisesti jo palvelusaikanaan yhteistyössä Kuhmon Reserviläisten kanssa muun muassa Jyrkänkosken näyttelyalueen kalustohankinnoissa ja talvisota elokuvan filmaamisen johtajana. Hän myös perusti Jaakko Rytyn kanssa Kuhmon reserviläisten kotisivut nettiin. Jaakko Rytty vieraili elokuussa Jyrkänkosken näyttelyn avajaisissa. Hän laittaa sieltä kuvakertomuksen heidän sivuilleen.

Huomionosoitukset

Jaakko Rytty luovutti komentajien vaihtotilaisuudessa 31.7.2006 everstiluutnantti Juha Putkoselle killan ja paikallisosaston kiitoksena yhteistyöstä rykmentinkomentajakautenaan Tornio 1944 kirjan omistuskirjoituksella.

Kiltaveli Kari Kinnunen täytti 60 vuotta Kajaanissa 11.1.2007. Juhlakahveilla ja onnittelukäynnillä yhdessä rykmentin johdon kanssa killasta kävi Jaakko Rytty ja hän ojensi Karille Kiestingin motti kirjan omistuskirjoituksella. Karista tehtiin juttu sivuille.

Killan puheenjohtaja Raimo Nurmela luovutti 9.2.2007 yliluutnantti Seppo Möllerille Kainuun Tykistörykmentissä vieraillessaan Kiestingin motti kirjan kiitokseksi hyvästä yhteistyöstä killan ja paikallisosaston kanssa. Kiitellessään hyvästä yhteistyöstä Seppo Mölleriä hänen läksijäisjuhlassaan 19.4.2007 Jaakko Rytty teki hänelle tarjouksen, josta ei voinut kieltäytyä, kutsui hänet paikallisosaston johtotiimiin.

Kiltaveli Mauno Niemisen täyttäessä 80 vuotta Kajaanissa kävi Jaakko Rytty saatuaan ensin luvan häneltä killan ja paikallisosaston puolesta onnittelemassa häntä killan adressilla.

Kiltaveli Matti Patjas täytti 60 vuotta 9.4.2007. Jaakko Rytty kävi onnittelemassa häntä killan ja paikallisosaston adressilla.

Kiltaveli Reijo Kiira täytti 60 vuotta Muhoksella 19.1.2008. Killan johto ja Jaakko Rytty vaimoineen paikallisosastosta kävivät onnittelemassa ja juhlakahveilla hänen kotonaan. Reijolle luovutettiin killan viiri. Hänestä on juttu kiltasivuilla.

Paikallisosaston johtotiimi onnitteli Mauno Juntusta hänen 50-vuotispäivän juhlakahveilla sotilaskodissa ensimmäisellä oman killan kiltapaidalla. Rinnuksessa on kiltamme nimellä varustettu logo. Samalla hänet kutsuttiin perustamisvaiheen laajennettuun johtotiimiin.

Jaakko Rytty onnitteli rykmentinkomentajaa killan ja paikallisosaston puolesta Kiestingin motti kirjalla omistuskirjoituksineen hänen 50-vuotispäivän juhlakahveilla Sotilaskodissa 30.9.2008.

Johtotiimin jäsenet Jaakko Rytty ja Seppo Möller esittivät perustetun killan nimissä 25.10.2008 Tykkimiehet ry:n hallitukselle, että Tapani Piippolle myönettäisiin Tykkimiesmitalli hopeisen soljen kera hänen maanpuolustuksen ja tykistöaselajin hyväksi tekemästään työstä. Mitali myönnettäneen niin, että sen voisi jakaa kiltamme perustamiskokouksessa 6.3. 2009.

Paikallisosaston puheenjohtaja teki Pohjois-Suomen Tykkimieskillan johtokunnalle esityksen lähtevän rykmentinkomentajan everstiluutnantti Tapio Huhtasen palkitsemisesta hyvästä yhteistyöstä killan viirillä. Viirin luovuttaminen piti tapahtua 28.1.2009 komentajien vaihtoparaatipäivänä, mutta se peruuntui.

Oma kiltamme muistaa eläkkeelle lähtevää Tapio Huhtasta Reijo Heikkisen Sata vuotta Kajaania kuvateoksella omistuskirjoituksineen. Johtotiimi luovutti sen komentajien vaihtoparaati päivän kahvitilaisuudessa 28.1.2009.

Lähes kaikista näista tilaisuuksista on juttu ja joistakin merkkipäiviään viettävistä lyhyt henkilökuvaus verkkosivuillamme.

Oman killan perustaminen 2008 ja toiminta

Paikallisosaston saadessa viimeinkin edustajansa, Jaakko Rytyn, killan johtokuntaan kaudeksi 2007--2008, hän yritti saada kokonaisvaltaisia korjauksia jäsenrekisteritoimintaan sekä vanhentuneisiin sääntöihin. Pitkä matka, kainuulaisten vähäinen kiinnostus liittyä kaukana olevaan kiltaan ja se, ettei johtokunnalla ollut vielä valmiuksia toimia tilanteen edellyttämällä tavalla, siis johti lopulta oman killan perustamiseen Kainuuseen.

Keskusteltuaan paikallisosaston johtotiimin kanssa päätettiin 1.6.2008 paikkeilla perustaa oma kilta. Perustamistoimet päätettiin aloittaa syksyllä. Jaakko Rytty aloitti kiltasivujen tekemisen osoitteeseen www.kaithkilta.vuodatus.net ja ne otettiin käyttöön 25.6.2008. Käyntikerrat ylittävät vuoden lopussa 700.

Killalle avattiin tili S-pankkiin 25.9.2008. Jäsenmaksuvaroja tilillä oli 31.12. yhteensä 735 €.

Lähtölaukaus jäsenhankinnan ja perustamistoimien laajemmalle aloitukselle tapahtui Mauno Juntusen 50-vuotispäivän juhlakahveilla sotilaskodissa 29.9.2008. Johtotiimi antoi Maunolle ensimmäinen kiltapaidan. Paikalla oli pöydällinen paikallisosastolaisia ja heidän asenteensa oman killan asialle oli myönteinen.

Jaakko Rytty jatkoi perustamiseen liittyviä kirjallisia töitä. Hän valmisteli verkkosivuston ja netissä tapahtuvan työryhmätyöskentelyn valmistelutöitä jäsenhankinnan ja rekisteröinnin aloittamiseksi. Muut johtotiimiläiset suorittivat asennemuokkausta sekä jäsenhankintaa.

Suppea johtotiimi allekirjoittajina Jaakko Rytty ja Seppo Möller tekivät 25.10.2008 Tykkimiehet ry:lle hakemuksen killan yhteisöjäseneksi liittymisestä 1.1.2009 alken. Hakemus hyväksyttiin 11.11.2008. Samassa kirjeessä lähetettiin esitys perustetun killan nimissä Tapani Piipon Tykkimiesmitallilla palkitemisesta. Myönnettäneen 6.3. mennessä. Samoin tehtiin hakemus 14.Divisioonan perinneyhdistykselle Rukajärven rintamamerkin käyttämisestä kiltamme tunnuksissa. Päätös saataneen keväällä 2009.

Ensimmäiset 17 jäsentä saatiin 28.10. 2008, jolloin Jaakko Rytty kiersi Kajaanissa kaikki entiset paikallisosaston jäsenet ja muut tykistöläiset keräten samalla heiltä jäsenrekisteriin tarvittavat tiedot.

Laajennettu johtotiimi kokoontui ensimmäiseen kokoukseen 4.12.2008 päättämään perustamisvalmisteluista ja perustamiskokouksen pitämisestä. Seuraava kokous pidettiin 12.1.2009.  Killan nimeksi päätettiin esittää Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ja säänöiksi Patentti- ja Rekisterihallituksen mallisääntöjen sekä toisen eli tarkoituspykälän osalta Maanpuolustuskiltojen liiton mallisääntöjen mukaiset säännöt.

Tehtiin 6.12.2008 Pohjois-SuomenTykkimieskillalle sähköposti-ilmoitus Kainuun paikallisosaston lakkautumisesta ja oman killan perutamisesta. Samalla ilmoitettiin jäseniksemme tulleiden toivomuksesta heidän erostaan Pohjois-Suomen Tykkimieskillasta ja sovittiin Tulikomentoja-lehden kaksoistilauksien estämisestä. Toivottiin molempia hyödyttävän yhteistyöhön jatkuvan.

Jäsenille on lähetetty ote heidän jäsenrekisteritiedoistaan ja joulun alla myös Jäsentiedote 1/2008, jossa joulutervehdyksen lisäksi selvitettiin killan perustamistilannetta ja esitettiin alustava kutsu perustamiskokoukseen 6.3.2009

Virallisesti toiminta itsenäisenä kiltana alkaa 1.1.2009.

Ensimmäisen kerran kiltaa esiteltiin rykmentin alokkaille Jaakko Rytyn toimesta 14.1.2009 klo 17.30 ja 19.00 alkaen. Tällöin tavattiin myös ensi kerran uusi rykmentinkomentaja.

Komentajien vaihtoparaati on 28.2.2009 jonne koko johtotiimi on kutsuttu.

Rekisteröidyn yhdistyksen perustamiskokous ja ensimmäinen vuosikokous pidetään 6.3.2009 klo 18.00 Hoikankaan Sotilaskodissa.

Taloudesta

Paikallisosastolla ei ollut omaa tilinpitoa, varainhankintaa eikä sen oma toiminta aiheuttanut killalle kuluja. Nyt Kainuun Tykistö- ja Heittimistökillalle on avattu S-pankkiin oma tili numero 393900-31571193  ja sille on kerätty jäsenmaksuja korkoineen 31.12.2008 mennessä yhteensä 736,41 €. Kuluja on aiheutunut perustamisen valmistelijoille, heillekin lähinnä puhelinkuluja sekä teksiviestikuluja. Ne ovat syntyneet jäsenhankinnasta, johtamisesta ja jäsentiedotteiden lähettämisestä. Asianomaiset toimijat ovat kustantaneet ne.

Varauduimme saamaan jäseniä puoltavähemmän kuin nyt jo on. Kun muita tuloja ei killalla vielä ollut, esitettiin vuoden 2009 jäsenmaksuksi 20 €. Nykyisellä 58 jäsenellä tilanne on paljon helpottunut. Tulikomentoja-lehden tilaushinta jäsentä kohden on 5 € ja Tykkimiehet ry:n jäsenmaksua 45 € vuodessa. Lehti aiheuttaa vajaa 6 euroa kuluja jäsentä kohti ja  netto-osuutta jäsenmaksusta jää killalle 14 €. Se tuo nettotuloja killalle 812 € vuodessa.

Varusmiesten palkitsemiseen esimerkiksi 10 kiltapuukolla vuodessa menee siihen noin 200 €, kahteen varusmiesjohtajan johtajan stipendiin 100 € ja jäsenten merkkipäivien ja muihin huomionosoituksiin 140 €, rekisteri-ilmoituksiin ja kokouksiin 100 €. Nämä tekevät kuluja jo yhteensä 540 €. Muuhun yhdistystoimintaan sekä varainhankinnan materiaalin ostoihin (merkit, paidat, viirit, liput) jää vain 272 € vuodessa, mikä ei ole kovin paljon.

Luonnollisesti pyritään jatkossa saamaan sponsoreita sekä erilaista muuta varainhankintaa. Vain se mahdollistaa tulevaisuudessa enemmän varoja vaativaan toimintaan.

Päätäntä

Paikallisosastolla tarkasteltavana olevan jakson aikaisempi toiminta ollut edellisen 10-vuotiskauden kaltaista. Pääosa paikallisosaston toiminnasta on ollut osallitumista Kainuun Tykistörykmentin varusmiesten tulojuhliin ja kotiutuksiin sekä rykmentin muihin juhliin ja tapahtumiin. Killan jäsenilleen järjestämiä tapahtumia on ollut vähän.

Viimeisenä vuotena oman killan perustaminen on teettänyt kovasti töitä, mutta hyvä jäsenhankinnan tulos rohkaisee jatkamaan samaan malliin. Jatkossa on vain huolehdittava siitä, että killalla on tarjottavanaan jäsenilleen  muutakin toimintaa kuin jäsenmaksun maksaminen.

Toimintakertomus luovutetaan rakentavin yhteistyötoivomuksin Pohjois-Suomen Tykkimieskillalle.Esitämme kiitokset hyvästä yhteistyöstä, jonka turvin oli hyvä kasvaa paikallisosastosta itsenäiseksi killaksi.

Johtotiimi