2008323.jpg  K I L T A P E R I N T E E T  JA  - T O I M I N T A   2 0 0 8

 

 

 

 

Perinteemme lähtevät siis Pohjois-Suomen Tykkimieskillasta, jonka paikallisosasto kiltamme alun alkaen on ollut, mutta aloitamme itsenäisenä Kainuun Tykistö- ja Heitinkiltana   1.1.2009

 

 

 

 

Pohjanmaan Tykistörykmentin Kilta ry > joukko-osastokilta  9.2.1964

 

 
Perustettiin aselajiperinteiden vaalimiseksi ja yhteyden pitämiseksi.
Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin tykistöreserveihin.
Kotipaikka Oulu.       
 
Pohjois-Pohjanmaan Tykkimieskilta ry > maakunnallinen kilta  1974
 
Nimenvaihto ja uusi rooli maakunnallisena kiltana alkoi.
Tampereen It-patteristo siirtyi Ouluun Oulun Ilmatorjuntapatteristoksi 1980
Pohjanmaan Tykistörykmentti siirtyi Sodankylään.  15.7.1982
Tukeutuminen Oulun Ilmatorjuntapatteristoon alkoi, it-miehet jäseniksi.
Paikallisosastot perustettiin Kemiin, Rovaniemelle ja Nivalaan.
 
Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry > koko sotilasläänin alueen kilta  1984
 
Nykyiset säännöt ja uusi käyttöön otettu nimi vahvistettiin.  1988
Oulun Ilmatorjuntapatteristo muutti Rovaniemelle.  1989
Kilta jäi Ouluun ilman tykistöjoukkoja. Kt-, it-, ja rt-miehet kutsuttiin jäseniksi.
 
Kainuun Prikaatin Patteristosta tuli Kainuun Tykistörykmentti.  1.1.1990
Pohjois-Suomen Sotilasläänistä Pohjoinen maanpuolustusalue  1.1.1993
Koulutusjärjestelynä kranaatinheitinkomppania liitettiin KaiTR:in.  1994
Pohjanmaan Tykistörykmentti lakkautettiin Sodankylässä   1.10.1998
 
Pohjois-Suomen Tykkimieskillan Kainuun paikallisosasto perustettiin  6.5.1994
 • Olimme epäsuorantulen ja tykistön aselajikillan maakunnallinen paikallisosasto.
 • Kutsuimme jäseniksi kainuulaisia tai Kainuussa koulutetuja kt-, it-, rt- ja krh-reserviläisiä.
 • Teimme yhteistyötä Kainuun Prikaatin Killan ja muiden kiltojen kanssa.
 • Maavoimat aloitti omana puolustushaarana ja Pohjoisesta maanpuolustusalueesta tuli jälleen Pohjois-Suomen Sotilaslääni.                                            1.1.2008
Toimintaa
 • Yhteistyöjoukkomme oli Kainuun Tykistörykmentti.
 • Toimimme yhdyssiteenä Kainuun tykistö- ja heitinreservien keskuudessa sekä sieltä killan ja Kainuun Tykistörykmentin suuntaan.
 • Vaalimme rehtiä tykki- ja heitinmieshenkeä
 • Kunnioittimme rykmentin ja sen edeltäjäjoukkojen viime sotiemme aikaisia Kainuun ja Rukajärven suunnan tykistön ja kranaatinheittimistön kunniakkaita perinteitä, rykmentin lippua ja perinnepäivää  17.6.
 • Teimme itse ja osallistuimme rykmentin järjestämille retkille viime sotiemme taistelupaikoille.
 • Järjestimme kilta- ja saunailtoja sekä esitelmä ja muita tilaisuuksia.
 • Olemme kiitollisina osallistuneet myös rykmentin eri tapahtumiin, toimintaan,  retkille ja ampumaleireille.
 • Tukeuduimme rykmenttiin myös vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tykistöllisiä kursseja järjestäessämme.
 • Luovutimme kotiuttamisjuhlissa Pohjoi-Suomen Tykkimieskillan lahjoittamia kiltapuukoja rykmentin komentajan myöntämille esimerkillisesti palvelleille tykki- ja heitinmiehille.
 • Oman tykkistökillan perustaminen Kainuuseen oli ollut joskus esillä joskus aiemminkin, mutta riittävää potentiaalia siihen ei tätä aiemmin katsottu olleen.
Kainuun Tykistö- ja Heitinkilta
 • Perustamisajatuksista toimenpiteisiin siirryttiin 29.9.2008
 • Aloitamme itsenäisenä kiltana virallisesti  1.1.2009
 • Killan kotisivut ovat osoitteessa: www.kaithkilta.vuodatus.net
 • Kilta on hyväksytty Tykkimiehet ry:n yhteisöjäseneksi 11.11.2008
 • Jatkossakin toimintamme omana kiltana tulee noudattamaan samoja tuttuja edellä kerrottuja suuntaviivoja.