K I L T A P E R I N T E E T  JA  - T O I M I N T A  2 0 0 7

Pohjanmaan Tykistörykmentin kilta>joukko-osastokilta  9.2.1964

 • Perustettiin aselajiperinteiden vaalimiseksi ja yhteyden pitämiseksi Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin tykistöreserveihin.
 • Kotipaikka Oulu.

Pohjois-Pohjanmaan Tykkimieskilta ry > maakunnallinen kilta 1974

 • Nimenvaihto ja uusi rooli maakunnallisena kiltana alkoi.
 • Tampereen Ilmatorjuntapatteristo siirtyi Ouluun Oulun Ilmatorjuntapatteristoksi 1980
 • Pohjanmaan Tykistörykmentti siirtyi Sodankylään 15.7.1982
 • Tukeutuminen Oulun Ilmatorjuntapatteristoon alkoi, it-miehet jäseniksi.
 • Paikallisosastot perustettiin Kemiin, Rovaniemelle ja Nivalaan 1978-1979
Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry > koko sotilasläänin alueen kilta 1984
 • Nykyiset säännöt ja uusi käyttöön otettu nimi vahvistettiin 1988
 • Oulun Ilmatorjuntapatteristo muutti Rovaniemelle Lapin Ilmatorjuntarykmenttiin 1989
 • Kilta jäi Ouluun ilman tykistöjoukkoja. Kt-, it-, ja rt-miehet kutsuttiin jäseniksi.
 • Kainuun Prikaatin Patteristosta muodostettiin Kainuun Tykistörykmentti 1.1.1990
 • Pohjois-Karjalan Patteristo lakkautettiin ja sen henkilöstöä siirtyi Kainuun Tykistörykmenttiin 1990
 • Pohjois-Suomen Sotilasläänistä tehtiin Pohjoinen maanpuolustusalue 1.1.1993
 • Koulutusjärjestelynä kranaatinheitinkomppania liitettiin Kainuun Tykistörykmenttiin 1994

Pohjois-Suomen Tykkimieskillan Kainuun paikallisosasto perustettiin 6.5.1994

 • Kainuun Tykistörykmentin perinteet vahvistettiin 6.5.1994
 • Pohjanmaan Tykistörykmentti lakkautettiin Sodankylässä ja sen henkilöstöä siirtyi Kainuun Tykistörykmenttiin 1.10.1998.
 • Maavoimat alloitti omana puolustushaaranaan ja Pohjoisesta Maanpuolustusalueesta tuli jälleen Pohjois-Suomen Sotilaslääni 1.1.2008.

Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta >Itsenäinen epäsuorantulen maakunnallinen joukkoyksikkö- ja aselajikilta

 • Perustettiin 1.6. 2008 ja käytännön valmistelutoimet aloitettiin syksyllä 2008.
 • Pohjois-Suomen Tykkimieskillan Kainuun paikallisosasto lakkautui 2008.
 • Toimintamme virallisesti itsenäisenä kiltana alkoi 1.1.2009
 • Meidät on 11.11.2008 hyväksytty Tykkimiehet ry:n yhteisöjäseneksi alkaen 1.1.2009
 • Rekisteröidyn yhdistyksen perustamiskokous ja ensimmäinen vuosikokous on Sotilaskodissa 6.3.2009
 • Tunnemme kiitollisuutta siitä, että saimme pääkillan turvissa kasvaa omaksi killaksemme
Pohjois-Suomen Tykkimieskillan arvoja ja toimintaa
 • Kiltamme on vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö ja  epäsuorantulen ja tykistön aselajikilta. Olemme Tykkimiehet ry:n yhteisöjäsen.
 • Toimimme koko Pohjois-Suomen alueella ja kutsumme jäseniksemme kaikkia alueemme epäsuorantulen ja tykistön joukoissa palvelevia tai palvelleita ja alueella asuvia tai täällä koulutuksensa saaneita kt-, it-, rt- ja krh-reserviläisiä.
 • Kuulumme Maanpuoluskiltojen liittoon (ry) ja sen Oulun kiltapiiriin (ry).
 • Teemme yhteistyötä kattojärjestöjemme ja alueellamme toimivien eri kiltojen, maanpuolustusjärjestöjen sekä Maanpuolustuskoulutus ry:n kanssa.
 • Tärkein yhteistyöjoukkomme nykyisin on Kainuun Tykistörykmentti.
 • Toimimme yhdyssiteenä alueemme tykistö- ja heitinreservien keskuudessa sekä sieltä erityisesti Kainuun Tykistörykmentin suuntaan.
 • Vaalimme tykkimieshenkeä ja kunnioittamme Pohjanmaan Tykistörykmentin, Kainuun Tykistörykmentin ja niiden edeltäjäjoukkojen sekä viime sotiemme aikaisia koko Pohjois-Suomen, Kainuun, Kiestingin, Uhtuan ja Rukajärven suunnan taisteluiden tykistön ja kranaatinheittimistön kunniakkaita perinteitä, Kainuun Tykistörykmentin lippua ja perinnepäivää 17.6.
 • Olemme pystyttäneet muistomerkkejä Pohjois-Suomen taistelupaikoille ja hoitaneet niitä.
 • Teemme itse ja olemme osallistuneet Kainuun Tykistörykmentin järjestämille retkille viime sotiemme taistelupaikoille myös rajan taakse.
 • Olemme toimittaneet ja osin kustantaneet sotahistoriallisia  historiikkeja:  Kenttätykistörykmentti 16:en  I, II ja III patteristosta, Raskas Patteristo 16:sta ja Linnoituspatteristo 6:sta sekä kirjat Kiestingin motti ja Tornio 1944.
 • Ammumme perinnetykkijaoksella kunnialaukaukset Oulun linnankasarmien läheisyydessä vuosittain itsenäisyyspäivänä 6. 12. ja puolustusvoimien lippupäivänä 4. 6. 
 • Järjestämme kilta- ja saunailtoja sekä esitelmä ja muita tilaisuuksia.
 • Olemme kiitollisina osallistuneet myös Kainuun Tykistörykmentin eri tapahtumiin, toimintaan,  retkille ja ampumaleireille.
 • Tukeuduimme rykmenttiin myös vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tykistöllisiä kursseja järjestäessämme.
 • Luovutamme kotiuttamisjuhlissa killan lahjoittamia kiltapuukoja rykmentin komentajan myöntämille esimerkillisesti palvelleille tykki- ja heitinmiehille.
 • Ylläpidetään killan kotisivuja osoitteessa: www.pstkmkilta.vuodatus.net