Kainuun Prikaatiin saapui palvelukseen noin 1800 alokasta, joista tykistörykmentiin tuli 508 miestä. Tykistörykmentin tulojuhlat pidettiin 11.7.2007 Sotilaskodissa.

Rykmentin komentaja everstiluutnantti Tapio Huhtanen tervehdyspuheessaan selvitti alkaneen palveluksen ja koulutuksen sisältöä ja antoi isällisiä ohjeita palvelukseen asennoitumisesta.

731291.jpg

Karteeni Pekka Äikäs esitteli Kainuun Prikaatin sekä rykmentin omat perinteet. Rykmentin perinteitä, joita kiltakin vaalii, esitellään yksityiskohtaisesti myös tällä sivustolla.

731305.jpg

Perinteisiin kuuluuvat myös joukon lippu ja yksikköviirit, joista tässä komea rivistö.

731308.jpg

Pohjois-Suomen Tykkimieskillan ja Kainuun paikallisosaston tervehdyksen toi ja esittelyn suoritti paikallisosastomme johtotiimiin kuuluva Seppo Möller.  Hän kertoi killan ja tykistörykmentin yhteistyöstä ja miten killan toiminttaan voi tutustua ja aikanaan tulla toimintaan mukaan.

731310.jpg

Seuraavissa kuvissa esitellään palvelukseen saapuneita rykmentin alokkaita yksiköittäin.

731323.jpg
Edessä istuvat Kranaatinheitinkomppanian Mikko Heiskanen Kajaanista, Aatu Korpi Toholammelta, Mikko Kettunen Kuhmosta ja Jani Ojala Jurvasta.

731332.jpg
Tulenjohto- ja ViestiPatterin miehiä.

731342.jpg
1.Tuliasemapatterista etummaisina ovat Tuomas Verronen Kruunupyystä, Juho Tikkala Jurvasta, Juha-Kyösti Jylhä Vimpelistä ja Ilkka Töyli Vaasasta.

731346.jpg
2. Tuliasemapatterin alokkaita nauttimassa Sotilaskodin kahvi- ja virvoketarjoilua.

Kiltaa toivottaa uusille tykki- ja heitinmiehiksi koulutettaville antoisaa palvelusaikaa hyvää koulutusta antavassa joukossa!