Pohjois-Suomen Tykkimieskillan perinnetoiminta

 

Kilta on perustettu 9.2.1964 Pohjanmaan Tykistörykmentin Kilta nimisenä vaalimaan yhteisiä aselajiperinteitä ja toimimaan rykmentissä palvelleiden ja rykmentin henkilökunnan yhdyssiteenä.

PohmTR:n siirryttyä Sodankylään 15.7.1982 ja Oulun ItPston tultua tilalle nimi muutettiin

Pohjois-Suomen Tykkimieskillaksi edustamaan kaikkia epäsuoran tulen aselajeja Pohjois-Suomessa.

PohmTR lakkautettiin  30.9.1998 ja tykistö siirtyi Kajaaniin Kainuun Tykistörymentti nimisenä

( KaiTR ) ja  killalle perustettiin Kajaanin paikallisosasto, joka itsenäistyi 1.6.2008  Kainuun

Tykistö-ja Heittimistökillaksi.

Killan toiminnassa on alusta asti ollut tärkeimpänä toimintamuotona perinteiden vaaliminen ja sodan ajan tapahtumien säilyttäminen tuleville sukupolville.

Kilta on pystyttänyt tätä varten seuraavat muistomerkit :

 

 1. Tykkimuistomerkki itsenäisen Suomen kenttätykistön ensimmäisten laukausten ampuma-

  paikalle Oulujoen rantaan. Laukaukset ( 21) ammuttiin 3.2.1918 ev.ltn V.P.Nenosen

  johdolla maalina venäläinen varuskunta, joka antautui laukausten jälkeen.

  Muistomerkki paljastettiin 6.9.1964 ja täydennettiin muistotaululla 3.2.2006.

   

 2. Muistomerkki jatkosodan viimeisten tykinlaukausten ampumapaikalle Kilpisjärvellä.

         Laukaukset ampui 8/ KTR 1.Paljastettiin 2.7.1967.

   

 3. Tykkimuistomerkki Lapin sodan ensimmäisten laukausten ampumapaikalle Tornion

  Pirkkiöön. Laukaukset ampui 3/ KTR 16. Paljastettiin 4.10.1987

   

 4. Raskas Patteristo 16 muistokivi Oulun Linnansaaressa. Patteristo oli ainoa Oulun

  kaupungin alueella perustettu yksikkö ja tunnettiin jatkosodassa Oulun patteristona.

  Kilta ampuu muistokiven edustalla kunnialaukauksia 4.6 ja 6.12.

  Paljastettiin 6.12.1991

   

 5. Tykkimuistomerkki Haukiputaalla siellä perustetun III/ KTR 16 muistoksi.

  Tykki on patteriston käyttämä 155 H 17. Paljastettiin 16.8.1992

   

 6. Pohjois-Suomen Ilmatorjuntamuistomerkki Oulun puukasarmialueella.

  Alueella toimi 96.  RsItPtri. Patterin käyttämä raskas It-tykkimalli Vickers 76 ItK

  on myös muistomerkkitykkinä.

  Patterin miehistönä toimi osin sotilaspoikia, jotka kävivät samalla  Oulun Lyseon

  lukiota kasarmilla.

  Paljastettiin 31.7.1993

   

   

  Kilta/ killan jäsenet ovat olleet mukana seuraavissa tykkimuistomerkkihankkeissa :

   

 7. Tykkimuistomerkki Pudasjärvellä Kipinässä. Paikalla tapahtui ensimmäinen

  partiokahakka suomalaisten ja saksalaisten välillä 28.9.1944.

  Paljastettiin 3.10.2004

   

 8. Nivalan tykkimuistomerkki, paljastettiin 5.9.2004

   

 9. Tervolan tykkimuistomerkki, paljastettiin 17.11.1991

   

  Kilta on kustantanut killan veteraanijäsenten kirjoittamia pohjoissuomalaisten patteristojen

  historiikkeja seuraavasti :

   

 10. Pertti Tamminen : Vienan tykit

 11. PerttiTamminen-Kauko Hiltunen : Kevyt Patteristo 17 ( LinPsto 6 ) jatkosodassa 1944

 12. Osmo Hyvönen : KiestinginMotti

 13. Osmo Hyvönen : Tornio 1944

 14. Osmo Hyvönen- Juho Jorma : I/ KTR 16

 15. Osmo Hyvönen: II/ KTR 16

 16. Lauri Piirto : III/ KTR 16

 17. Lauri Piirto : RsPsto 16 jatkosodassa 1941-1944

   

  Osaa kirjoista on vielä saatavana : raimo.nurmela@mail.suomi.net tai 0400-233447

  Näillä muistomerkeillä ja historiikeilla on kilta halunnut kunnioittaa veteraanijäsentensä

  ja kaikkien veteraanien työtä isänmaan hyväksi ja osaltaan auttaa säilyttämään muistoja

  tuleville sukupolville.

   

  Pj Raimo Nurmela