Kiltaveli Reijo Kiira 60 vuotta Muhoksella 19.1.2008
 
Kiltalaisia ja erityisesti killan kunnialaukausjaos kävi onnittelemassa Reijo Kiiraa hänen täytettyään 60 vuotta Muhoksella. Päivänsankari on tässä kotonaan ottamassa vastaan kiltaveljien onnitteluja.
1233396.jpg
 
Killan puheenjohtaja Raimo Nurmela ja Jaakko Rytty johtokunnasta onnittelivat häntä killan puolesta ja luovuttivat hänelle killan viirin. Jaakko Rytty toi myös Kainuun kiltaveljien onnittelut. Juhlittava sai muitakin muistoesineitä ja komeita tykistönpunaisia ruusuja.
 
1233404.jpg
 
Erkki Hankonen luki päivänsankarille runoa niistä arjen ongelmista ja tunnoista mitä on odotettavissa nyt saavutetun kunnioitettavan iän jälkeen.  Kaikki  läsnäolijat myhäilijät kokemuksen antamallla ymmärtämyksellä juhlarunon sanomaa. Myös vaimosta, Tuula Kiirasta, lausutut totuudet tuntuivat pitävän paikkansa.

1233399.jpg
 
Kiltaveljiä kuuntelemassa juhlarunoa ja odottolemassa onnittelumaljan nostamista. Maljojen jälkeen nautittiin juhlakahveista, muisteltiin menneitä ja kuunneltiin Reijon kertomuksia palvelusuransa moninaisista vaiheista.

1233401.jpg
 
Reijo palveli kaikissa killan vaalimiin perinteisiin liittyvissä rauhanajan joukkoissa
 
Reijo ja hänen vaimonsa ovat kasamin lapsia Riihimäen varuskunnasta. Samasta varuskunnasta ovat aikoinaan tulleet killan perinnejoukon Pohjanmaan Tykistörykmentin Aliupseerikoulu ja I Patteristo. Kotivaruskunta muuttui Ouluun Reijon eversti-isän perheineen muutettua sinne.
 
Reijon varusmiespalvelus päättyi 1969 Pohjan Prikaatissa Oulussa, mutta vakinaiseen palvelukseen hän tuli kersanttina Pohjanmaan Tykistörykmenttiin 1.8.1970 ja palveli siellä aina syyskuun loppuun 1979. Tämän jakson aikana hän poistui lähes kahden vuoden ajaksi työskentelemään veljensä ambulanssiyritykseen.

Siirryttyään Pohjanmaan Tylistörykmentistä Pohjois-Karjalan Patteristoon Ylämyllylle hän palveli siellä lähes 10 vuotta aina 31.8.1989 saakka.

Heti seuraavaksi toteutui siirto Kajaaniin Kainuun Prikaatin Patteristoon, joka seuraavan vuoden alussa sai uuden nimen, Kainuun Tykistörykmentti. Tämä vaihe kesti aina maaliskuun loppuun 1994 saakka.

Kotipaikan siirryttyä takaisin Ouluun vaimon työpaikan myötä tällä välin jo Sodankylään siirtynyt Pohjanmaan Tykistörykmentti kutsui jälleen miehen riveihinsä. Sieltä hän jäi eläkkeelle 1.10.1997.
 
 
 

Monipuolinen ja nousujohteinen ura
 
Toimiupseerien Peruskurssi 31:n Lappeenrannassa ja Tykistökoulussa Niinisalossa Reijo suoritti 1972, Kenttätykistön mestarikurssi 7:n 1979 sekä Kenttätykistön luutnanttikurssi 12:n 1985.
 
Reijo tunnettiin korkeasta ammattitaidostaan ja koulutustehtävät olivat yhtä monipuoliset kuin palveluspaikatkin, kenttätykistön tulenjohto-, mittaus-, ja tuliasemakouluttajana aliupseerikouluissa, pattereissa ja kertausharjoituksissa. Eläkkeelle hän jäi yliluutnanttina yksikön vääpelin tehtävistä ja kapteeniksi hänet ylennettiin reservissä 4.6.2003. Eläkkeellä ollessaankin hän johti useita vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tulenjohtokursseja.

Ihmeellisesti Reijon palvelusura nivoutuu kaikkiin kiltaamme liittyviin Pohjois-Suomen rauhanajan kenttätykistöjoukkoihin ja yhdistää näin hienolla tavalla yhteistä perinnettämme.
 
Sukututkimusta eläkeläisenä
 
Eläkkeellä olessaan Reijo harrastaa muun muassa sukututkimusta. Hänen ja myös vaimon suvut  ovat osaltaan lähtöisin Karjalasta ja Viipurista. Seinällä olevassa suvun kuvagallerissa on paljon sotilaita  ja muita virkamiehiä.

Aktiivisena killan jäsenenä hän vetää nykyisin killan kunnialaukausjaosta, joka ampuu perinteisesti kunnialaukaukset Oulun Linnasaaressa 4.6 ja 6.12. ja pyydettäessä muulloinkin.

1233405.jpg
 
Me kaikki kiltalaiset ja entiset palvelustoverisi eri tykistöjoukoista toivotamme parhainta onnea sinulle ja tuleville vuosikymmenillesi!
 

Lippujuhlapäivän 4.6.2007 ylennyksiä

 
636429.jpgTykistön tarkastaja eversti Jukka Haaksiala on ylennetty prikaatikenraaliksi. Aikaisemmin hän on toiminut Tykistöprikaatin komentajana, osastopäällikkönä ja esikuntapäällikkönä Pohjoisen maanpuolustusalueen esikunnassa, Kainuun Tykistörykmentin komentajana, toimistoesiupseerina UNIFIL:n esikunnassa ja Suomen pataljoonan komentajana Libanonissa. Hän on myös pitkäikainen kiltamme jäsen.
 
Tasavallan presidentti on määrännyt eversti Jukka Haaksialan (s. 1953) operaation apulaiskomentajaksi Euroopan unionin pohjoismaisen taisteluosaston operaation esikuntaan vuoden 2008 alusta alkaen. Apulaiskomentajan asemapaikka on Northwood Iso−Britaniassa. Jukka Haaksiala on nimitetty kenraalin virkaan viiden vuoden määräajaksi 1. heinäkuuta alkaen.
 
Onnittelemme lämpimästi ylennyksen johdosta ja toivotamme menestystä uusissa vaativissa tehtävissä.

628104.jpg

 
Kiltamme jäsen, nykyinen ja pitkäaikainen johtokuntamme jäsen, entinen puheenjohtajamme ja Oulun yliopiston rehtori Lauri Lajuselle on myönnetty korkea kunniamerkki puolustusvoimain lippupäivänä. Hän sai Vapaudenristin ritarikunnan 1. luokan Vapaudenristin. Onnittelemme lämpimästi kunniamerkin johdosta!


         Lehtikuva Kainuun Sanomat
 


Kiltaveli Matti Patjas 60 vuotta 9.4.2007

 

 

 

 

Kiltaveli kapteeni evp Matti Patjas täytti 60 vuotta Kajaanissa. Onnittelemassa killasta ja Kainuun paikallisosastosta kävi Jaakko Rytty. Kuvassa hän kättelee ja ojentaa killan onnitteluadressia oikealla olevalle merkkipäivän sankarille. 

 

 

508704.jpg

Matti Patjas aloitti varusmiespalveluksensa heinäkuussa 1967 Kainuun Prikaatin Patteristossa kotikaupungissaan Kajaanissa. Kotiuduttuaan seuraavana keväänä vänrikkinä hän jäi heti samaan jokkoon vakinaiseen palvelukseen.

Pääosan palvelusajastaan hän toimi erittäin ammattitaitoisena kenttäkouluttajana tuliasema-puolella. Patteriupseerin kouluttajan tehtävät leireillä tulivat hänelle perin tutuiksi. Palvelusuraan kuuluivat myös tulenjohto- ja mittauskouluttajan tehtävät, yksikön vääpelin tehtävät, aliupseeri-kurssien sekä kertausharjoitusyksiköissä reserviläisten kouluttaminen. Kaksi viimeistä vuottaan hän työskenteli Kainuun Prikaatin esikunnan koulutustoimistossa.

Arvostettuun ja nousujohteiseen toimiupseeriuraan sisältyi kouluttautuminen mestari- ja luutnanttikursseilla sekä jääminen eläkkeelle kapteenin arvossa 1996.

Toivotamme Matille pirteitä vuosia uusille vuosikymmenille!

 Kiltaveli Mauno Nieminen 80 vuotta 27.3.2007 Kajaanissa


Pohjois-Suomen Tykkimieskilta onnitteli Kajaanissa korkeaan ikään ehtinyttä veteraani kiltaveljeä sotilasmestari evp Mauno Niemistä killan adressilla. Onnittelukäynnillä killasta vieraili Jaakko Rytty.
 
493195.jpg
Mauno Nieminen on syntynyt Aurassa ja aseellinen sotilasura alkoi talvella 1943 paikalliseen suojeluskuntaan liittymisestä. Varusmiepalveluksen hän aloitti vuoden 1948 alussa 1.Ptri/KTR 2:ssa Turun kasarmeilla. Seuraavan vuoden alussa hän jäi vakinaiseen palvelukseen samaan rykmentiin ja Kainuun Tykistörykmentin edeltäjäjoukoon II/KTR 2:een Hyrylässä. Patteristo nimettiin ensin 3.Prikaatin Patteristoksi ja sitten  Porin Prikaatin Patteristoksi Niinisaloon, josta se siirrettiin kesällä 1966 Kainuun Prikaatin Patteristoksi Kajaaniin. Tästä joukosta hän jäi sotilasmestarina eläkkeelle 31.7.1973. Jokin aika sitten myös hänen poikansa Markku Nieminen jäi samasta joukosta eli Kainuun Tykistörykmentistä eläkkeelle.
 
Mauno Nieminen toimi lähes koko palvelusajan kenttäkouluttajana. Hän oli hyvin ammattitaitoinen ja kunnioitettu tulenjohto- ja mittauskouluttaja. Huumorimiehenä hän Rovajärven leirillä usein otti maata kouraansa ja hetken hypisteltyään luki siitä paikan tarkat koordinaatit. Palvelustoverit epäilivät koordinaattien oikeellisuutta, koska pöyhitty maa saattoi olla muualta tuotua. Koordinaattien tarkkuus perustui pitkään kokemukseen ja salaa sinikantisesta vihkosta katsottuun tietoon. Kaksi viimeistä vuottaan Nieminen toimi Prikaatin ruokalan esimiehenä.
 
Nyt lahjaksi saamallaan tietokoneella katselimme killan sivuilta killan vaalimia perinteitä ja totesimme, että hän on aikoinaan palvellut II/KTR 2:n Aliupseerikoulussa, joka sittemmin siirretiin KTR 1:n Aliupseerikouluksi Ylämyllylle ja sieltä edelleen Pohjanmaan Tykistörykmentin Aliupseerikouluksi Ouluun. Jälleen löytyi linkki näiden kahden Pohjois-Suomen tykistörykmentin ja Pohjois-Karjalan Patteriston välille.
 
Toivotamme virkeälle kiltaveljelle edelleenkin terveitä elinvuosia!
 


Kiltaveli Kari Kinnunen 60 vuotta Kajaanissa 11.1.2007

 

 

 

 

Karia juhlittiin hänen kotonaan Kajaanissa kakkukahvein ja virvokkein. Kainuun Prikaatin Patteristossa ja sittemmin Kainuun Tykistörykmentissä palvellessaan hän oli kovan luokan ammattilainen viestimiehenä. Eläkkeelle hän jäi  kapteenina 90-luvun puolivälissä rykmentin esikunnassa toimistoupseerina  palvellessaan.
 
339128.jpg
 
Hän oli osaltaan järjestelemässä everstiluutnanttien Lauri Ovaskan ja Jouko Mattilan komentajina ollessa rykmentin ja killan johdon järjestämiä tilaisuuksia, joiden tarkoituksena oli perustaa killan paikallisosasto Kajaaniin. Ensimmäisellä kerralla paikallisosastoa ei vielä saatu aikaan, mutta toisella kerralla se jo perustettiin rykmentin esikunnan perinneaulassa. Samoihin aikoihin valmisteltiin ja virallisesti vahvistettiin myös Kainuun Tykistörykmentin perinteet.
 
Nykyinen rykmentin komentaja Tapio Huhtanen, rykmenttiupseeri Jukka Hannikainen ja toimistoupseeri Seppo Möller, alakuvassa, olivat onnittelemassa ja toivat päivänsankarille arvokkaan ja kauniin rykmentin standaarin.
 
339117.jpg
 
Myös Karin Maiju-vaimo sai onnitteluja, kun on onnistunut pitämään päivänsankarin virkeänä.
 
339126.jpg
 
Samassa seurueessa tulivat onnittelemaan killan ja paikallisosaston puolesta Jaakko Rytty puolisoineen. Yhdessä muisteltiin miten Kari oli osallistunut kiltatyöhön muun muassa auttaen paikallisosaston perustamista ja perinnetyötä. Onnittelujen päätteeksi hänelle ojennettiin killan lahjana KIESTINGIN MOTTI kirja omistuskirjoituksella.
 
Toivotamme Karille virkeitä vuosikymmeniä eteenpäinkin!